21 millió eurónak megfelelő forint keretösszeggel megjelent az Agrárminisztérium azon rendelete, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szól.

A rendelet alapján az alábbi tevékenységek támogathatók:

a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: borászati gép, technológiai berendezés].

Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,

amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

A borászati gép, technológiai berendezés beszerzésére irányuló támogatási kérelem

a 2020. évben november 2. és november 22. között,
a 2021. évben április 1. és április 20. között,
a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között elektronikus úton nyújtható be a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

Egy kérelmező részére

a 6. § bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint,
a 7. § bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható

A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,
az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.

A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,
az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a.