Skip to main content Skip to search

Projekt menedzsment

Munkánkra jellemző, hogy a pályázat elnyerése után is együttműködünk partnereinkkel, segítjük a pályázati pénzek elszámolását, lehívását.

Tekintettel arra, hogy a támogatások többsége előfinanszírozást igényel, fontos ügyfeleink számára, hogy a számlák kifizetése után a támogatás is mielőbb megérkezzen számlájukra. Projekt menedzsment szolgáltatásunk így a szerződések előkészítésétől, az egyes munkák lebonyolításáig, azok felügyeletéig, adminisztrációjáig, a pénzügyi, szakmai köztes-, és zárójelentések elkészítéséig, a nyilvánossági munkák megvalósításáig terjed.

Többéves projekt menedzsment tapasztalattal rendelkező munkatársaink segítik fejlesztéseik megvalósítását, hogy a pályázatban foglalt célkitűzések, indikátorok ellenőrizhető módon, a megfelelő dokumentációval alátámasztva kerüljenek kivitelezésre, összhangban a mindenkori közbeszerzési szabályokkal, biztosítva a kötelező és választható nyilvánossági, kommunikációs elemeket.

Általános menedzsment feladatok részletesen:

 • Megvalósulási ütemterv készítése
 • Finanszírozás optimalizáció
 • Projekt tevékenységekhez kapcsolódó, megvalósítóktól elvárt pénzügyi, szakmai, műszaki kritériumok meghatározása és felügyelete
 • Szerződések előkészítése, szerződéskötések realizálása, a megkötött szerződések felülvizsgálata;
 • Írásbeli javaslattétel a teljesítések jóváhagyására
 • Együttműködés a támogatást folyósító közreműködő szervezetekkel
 • Tevékenységek megvalósulásának, szerződés szerinti teljesítések nyomon követése;
 • Elszámolásokhoz kapcsolódó mellékletlista készítése;
 • Elszámolási dokumentációk felülvizsgálata, azok határidőben történő benyújtása;
 • A nyertes ajánlattevőkkel kötendő szerződések teljesülésének nyomon követése, eltérések esetén javaslattétel;
 • A Támogatási szerződésben foglaltak eredményes megvalósításának irányítása;
 • Projekt tevékenység, ütemterv készítése, az elkészített ütemterv heti rendszerességgel történő felülvizsgálata, szükség esetén annak módosítása;
 • A projekt ideje alatt a folyamatba épített, és záró ellenőrzéseken való aktív részvétel.
 • Egyéb kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása

 

Pénzügyi menedzsment feladatok részletesen:

 • Cash-flow terv készítése és karbantartása;
 • A projekt likviditás tervezése;
 • Javaslattétel a döntéshozónak az esetleges forrás átcsoportosításra vonatkozóan, a döntést követően annak elkészítése;
 • A projekt kifizetési kérelmeinek elkészítése, különös tekintettel a Közreműködő Szervezet előírására;
 • Időszaki szakmai és pénzügyi jelentések, beszámolók, a zárójelentés elkészítése
 • Egyéb kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása