Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások1 megújuló energiaforrás-felhasználásának növelése a primer energiafogyasztás és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 3 millió Ft
    közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés
    céljának eléréséhez;
  • a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
  • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek;
  • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.