A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 2020. december 31-ig nyújtható és előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és nagyvállalatok számára rendelkezésre állni. A beruházási értékhez kötött támogatás mértéke nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás formája vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 100 százalékban előlegként kerül kifizetésre. A támogatás célja, hogy segítse a likviditási nehézségekkel és gazdasági visszaeséssel küzdő vállalatokat.

A támogatást igénylő vállalkozásnak különösen az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
• a vállalatnak igazolnia kell, hogy legalább 25 százalékos árbevétel/megrendelés állomány visszaesést okozott a járványhelyzet;
• a vállalat nem felelős a gazdasági visszaesésért, és nincs a károk enyhítésére biztosítása, vagy a biztosítása keretében nincs lehetőség a károk teljes megtérítésére;
• a vállalatnak új (még meg nem kezdett) beruházást kell végrehajtania Magyarországon legalább 150 000 euró értékben, amelyet legkésőbb 2021. június 30-ig szükséges befejezni;
• a vállalatnak a bázis létszámát tartania kell a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-éig.