Jóváhagyta az Európai Bizottság azt a 350 milliárd forint összegű programot, amely a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan élesztené újra a magyar gazdaságot. A programot az uniós strukturális alapok révén finanszírozzák.

Közvetlen támogatásokon, kölcsönökön és tőkebefektetési intézkedéseken keresztül segíti a magyar vállalkozásokat. Segíti a jelenlegi nehéz helyzet kapcsán a gazdasági következményeit elszenvedő vállalatokat.

A program minden olyan vállalkozás – azaz mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat – előtt nyitva áll, amely hozzáfér az európai strukturális alapokhoz, illetve, aki igazolni tudja: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt nehézségekkel küzd.

Amit még biztosan tudni lehet: a  támogatás összege vállalkozásonként legfeljebb 800 000 euró (az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében vállalkozásonként legfeljebb 100 000 euró, a halászati és akvakultúra-ágazat esetében pedig vállalkozásonként legfeljebb 120 000 euró). Fontos még megemlíteni, hogy nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozások minősülnek:
– az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét,
– korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
– olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
– ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak,
– ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene.