A gazdaságvédelmi akcióterv részeként egy új intézkedés bemutatására került sor, amely Magyarországon új támogatási programot hirdetett meg a gazdaság újraindításához. Segítséget kíván nyújtani a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az Európai Bizottság jóváhagyta az 50 milliárd forint (körülbelül 140 millió euró) keretösszeggel rendelkező támogatási programot. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 2020. december 31-ig nyújtható és előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és nagyvállalatok számára rendelkezésre állni. A beruházási értékhez kötött támogatás mértéke nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
De nézzük részletesen, mi az, amit már tudni lehet!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy új készpénztámogatást, a Versenyképesség növelő támogatást vezeti be a járványhelyzet okozta gazdasági károk enyhítésére közepes és nagyvállalatok számára, amelyre 50 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A támogatás formája vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 100 százalékban előlegként kerül kifizetésre. A támogatás célja, hogy segítse a likviditási nehézségekkel és gazdasági visszaeséssel küzdő vállalatokat.

A támogatást igénylő vállalkozásnak különösen az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
• a vállalatnak igazolnia kell, hogy legalább 25 százalékos árbevétel/megrendelés állomány visszaesést okozott a járványhelyzet;
• a vállalat nem felelős a gazdasági visszaesésért, és nincs a károk enyhítésére biztosítása, vagy a biztosítása keretében nincs lehetőség a károk teljes megtérítésére;
• a vállalatnak új (még meg nem kezdett) beruházást kell végrehajtania Magyarországon legalább 150 000 euró értékben, amelyet legkésőbb 2021. június 30-ig szükséges befejezni;
• a vállalatnak a bázis létszámát tartania kell a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-éig.

Ahogy korábban már írtuk, középvállalatok, nagyvállalatok részére és a feldolgozóipar, üzleti szolgáltató központok szektorának szereplői pályázhatnak.


Kizárt ágazatok közé tartozik: acélipar, hajógyártás, szénipar, szintetikusszál-ipar, áruszállítás, elsődleges mezőgazdasági termelés, halászati és akvakultúra-ágazat, energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez, kereskedelmi tevékenységhez, koncesszió köteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez, turisztikai tevékenységre irányuló projekt, exporttal kapcsolatos tevékenységek

A támogatás mértéke három sávban került megállapításra:

150 000 – 300 000 eurós beruházási volumen esetében 30 százalékos,

300 001 – 500 000 eurós volumen esetében 40 százalékos,

500 000 eurós volumen felett 50 százalékos, azzal, hogy a támogatás maximális összege legfeljebb 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.
A támogatás területi korlátozás nélkül vehető igénybe, azaz akár Budapesten is elérhető.

A támogatást egyszerűsített és gyorsított eljárásban lehet igénybe venni, az igénylés beérkezését követően várhatóan 7 napon belül befogadó nyilatkozat kerül kiállításra, amennyiben hiánypótlásra nincs szükség. Tekintettel arra, hogy a feltételek teljesítését az igénylés keretében szükséges igazolni, a gyors eljárás érdekében kiemelt jelentőségű a vállalat gazdasági helyzetének és a feltételek teljesítésének teljes körű bemutatása, és a kérelem megfelelő előkészítése.

A támogatás odaítélése támogatási okirat formájában történik az igénylés beérkezését követő 15 napon belül, a hatályba lépéshez biztosíték nyújtása szükséges. Az új támogatási formában, az EKD támogatási rendszerrel ellentétben, egyszerűsített eljárásban biztosítékként a kedvezményezett valamennyi hazai bankszámlájára vonatkozó felhatalmazó levelet szükséges benyújtani a támogató felé.

A hatályba lépést követően (az aláírást követő 30 napon belül) a támogatás teljes összege előleg formájában átutalásra kerül. A kötelezettségvállalási időszak végét követő 30 napon belül történik meg a beszámolás, ellenőrzés, majd ezután zárul le a támogatási folyamat.
A pályázat elérhetősége, kiírása remélhetőleg április végéig megtörténik.

További részletekért, előregisztrációért keresse szakértőnket:
Zavadil Petra
telefonszám: 06 20 223 9303
E-mail: