Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, ugyanakkor piaci alapon hasznosítható termékek, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztésének támogatását célozta meg a hamarosan induló pályázat, melynek keretében minimum 100, maximum 800 millió Ft-ra lehet pályázni, akár 70% támogatási intenzitással is.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelenleg társadalmi egyeztetésre bocsátotta a pályázat konstrukcióját. A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” elnevezésű, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívás esetében tehát még csak tervezettről beszélhetünk, de annyit már lehet tudni, hogy 2020. II. negyedévében fog megnyílni várhatóan 40,88 milliárd Ft keretösszeggel.

A pályázat keretében előreláthatólag két alprogram lesz, melyből egyik piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása, mellyel új üzleti lehetőségeket alapoznak meg. A másik alprogramban a vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

Feltételek a pályázáshoz, hogy a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 főnél, illetve, hogy a projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye (telephelye vagy fióktelepe is) lehet. Emellett érvényes kiállított szakmai támogató véleménnyel kell rendelkezniük, melyek benyújtási határideje várhatóan 2020. május 22.

A felhívás keretén belül önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, úgy mint: alkalmazott ipari kutatás, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), projekt koordinációs tevékenység, közbeszerzési tevékenység, piacra jutási tevékenység.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege alprogramonként és a pályázó formájától függően változó, 100-800 millió forintig terjed. A támogatás intenzitása szintén változó a vállalkozás mérete és régió alapján: 20%-tól egészen 70%-ig változik.

A kérelmek benyújtása várhatóan 2020. augusztus 31-ig lehetséges, nonprofit szervezetek és gazdasági társaságok, költségvetési gazdálkodó szervek, valamint kkv-k és nagyvállalatok számára.