Van néhány alapfogalom, amely rendre előkerül a legtöbb pályázati felhívásban, leírásban vagy kitöltési útmutatóban. Nem árt, ha ezekkel tisztában vagyunk, így meg tudjuk gyorsítani és könnyíteni a munkánkat.

De minimis támogatás: bizottság 1407/2013/EU rendelete szerint kapcsolt vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak (63 millió Ft kb.), közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény. E jogcímen azonban nem részesülhetnek támogatásban az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

Rendezett munkaügyi kapcsolatok: nem részesülhet állami támogatásban az a munkaadó, amely a rendezett munkaügyi kapcsolatok fogalmának szóló nem felel meg.

Az alábbi esetekben biztosan rendezetlennek számít a munkaügyi kapcsolat:

 • ha nem jelentjük be időben alkalmazottjainkat,
 • a törvény így szól: „a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül,” Art.) 16. § (4) a)
 • az életkori feltételekre vonatkozó (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértjük. Általánosságban elmondható, hogy „munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte.”
 • munkabér mértékére és a kifizetés határidöjére vonatkozó rendelkezések megsértése. Nem tartjuk be a vonatkozó minimálbéreket, nem tartjuk be a
  munkaszerződésben vállalt munkabér fizetési határidőt.
 • megsértjük az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményeit.
  Konzorcium: Több nem kapcsolt és partner vállalkozás csoportja.
  Klaszter: egy meghatározott, regionális gazdasági terület termék- és szolgáltatás alapon szerveződött vállalkozásaiból áll, olyan helyileg koncentrált vállalati kooperációs hálózat, amelynek tagjai formális és informális kapcsolatban vannak egymással, ennek alapján, információt, árukat és szolgáltatásokat cserélnek.

Hátrányos helyzetű munkavállaló: a személy, aki:
• az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy
• nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy
• 50 éven felüli személy; vagy
• egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
• valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alul reprezentált nemi csoportba tartozik;
vagy
• egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen.