További részletek és kedvezőbb feltételek az új bértámogatásról a csökkentett munkavégzés kapcsán. Egy cikkben próbáltuk összeszedni, mit lehet már tudni a legújabb lehetőségről.

Mi is ez a bértámogatás?

Állami kiegészítés a munkavállalók lecsökkent fizetéséhez a koronavírus járvány gazdasági hatásait mérsékelni szándékozó gazdasági csomag részeként: a munkáltató által kifizetett, csökkentett munkaidőre járó bér mellé, az állam kifizeti a támogatást igénylő munkavállalók kieső bérének 70 százalékát.

Mik a feltételek?

Akiknek munkaidejét legalább 15, de legfeljebb 75 százalékkal csökkenteni kellett a veszélyhelyzet időszakában, csak azok kérhetik a pótlást. Már akkor is igénybe vehető a támogatás, ha napi kettő órára csökkentették azt (ez korábban napi 4 óra volt).

Számszerűsítve: a támogatás alapját a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér adja, így ha a munkavállaló lecsökkentett munkaideje a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, akkor egyéni fejlesztési időben szükséges megállapodni a dolgozóval. Az egyéni fejlesztési időben két éven belül képzést kell biztosítani. Ha a csökkentett munkaidő kevesebb, mint a módosítás előtti munkaidő fele, akkor az egyéni fejlesztési megállapodás nem kötelező.
Ami nagyon fontos és ez sok vállalkozásnak pozitívum: a bértámogatás távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető, sőt, munkaerő-kölcsönző cégekre is vonatkozik!

A támogatási összeg kiszámításánál maximálisan figyelembe vehető havi nettó alapbér összege legfeljebb a nettó minimálbér kétszerese, azaz 214 130 forint lehet, ezáltal a bértámogatási összeg felső határa 75 százalékos munkaidő-kiesés esetén közel 112 400 forint, illetve 15 százalékos munkaidő-kiesés esetén 22 484 forint lehet.
Ám, ha a munkaidőcsökkentés meghaladja az 50 százalékot, a támogatási időszakban fizetett munkabér és támogatás összegének nem kell elérnie a módosítás előtti alapbért, míg ha kevesebb, a támogatási időszakban fizetett munkabér és támogatás összegének el kell érnie a módosítás előtti nettó alapbért.

Mennyi időre jár?

A bértámogatás időtartama három hónap, emellett adómentes, és köztehermentes.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie a munkaadónak?

A vele munkaviszonyban álló munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja, a társaság legalább hat hónapja működik és az adott munkavállalók kapcsán a társaság uniós forrásból munkahelymegőrző, -teremtő támogatást, kedvezményt nem vett igénybe.
Emellett vállalja, hogy az érintett dolgozókat megtartja a támogatás +1 hónapos időtartamra.

És mi vonatkozik a munkavállalóra?

Legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét, ezenkívül nem kap részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatást, csökkentett munkaidőben dolgozik, és a munkáltató rendelkezésére áll.

Hogyan tovább?

A munkavállaló a munkáltatóval közösen kérelmezheti az illetékes kormányhivatalnál, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyomtatványán kell benyújtani. Ezután nyolc munkanapon belül megvizsgálja a feltételek fennállását és határozatban dönt a bértámogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról.