Március végén jelent meg a felhívás és április végétől lehet pályázni a baromfi- és sertéstartó telepek fejlesztésére akár 50%-os intenzitással 30 millió forintig.

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, melynek kapcsán hamarosan pályázati lehetőség nyílik meg.

Támogatást igénylők köre azok a mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. Ezentúl a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagonként a fent leírt szempontok alapján pályázhatnak.

A támogatás intenzitása a közép-magyarországi régióban: 40%, nem közép-magyarországi régióban: 50%. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatási összeget maximum 30 millió forintban határozták meg.

Önállóan támogatható tevékenységek a járványvédelemhez kapcsolódó építés (állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása), és építéssel nem járó, de a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése (állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése).

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. április 27. – 2022. április 26. között lehetséges.