Néhány a jelenleg is futó pályázatokból, amelyekre érdemes lehet figyelni, ha vállalkozás bővítésén, fejlesztésén gondolkodik.

– A GINOP-8.3.5-18 kódú KKV TECHNOLÓGIA HITELPROGRAM pályázatokat 2020 november elsejéig lehet beadni, olyan KKV-kat céloz meg a program, amelyek egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak külső finanszírozáshoz.

CÉLTERÜLET:

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

IGÉNYLŐK KÖRE:

A hitel felvételére devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén – Közép-magyarországi régió kivételével – székhellyel, telephellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén – Közép-magyarországi régió kivételével – fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes KKV jogosult. Ide sorolható minden olyan vállalkozás, amelyik korszerűsíteni szeretne, legyen szó akár a vendéglátó-iparban vagy az építőiparban működő cégekről. A hitelre frissen indult vállalkozások is pályázhatnak.

– A GINOP—8.8.1-17 kódú a FOGLALKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE CÉLÚ HITEL pályázatot 2020. június 30-áig lehet beadni. A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön a végső kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes projektjének megvalósításához használható fel.

CÉLTERÜLET:

A) vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében: vállalkozásindításához és vállalkozás-fejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés;
B) társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

IGÉNYLŐK KÖRE:

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1) vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég);
2) társadalmi célú mikro- kis- és középvállalkozások (egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet).

– A GINOP-8.2-6-18 kódú DIGITÁLIS JÓLÉT HITELPROGRAM kapcsán 2020. október elsejéig lehet beadni pályázatot.

MIT KELL RÓLA TUDNI?

Kedvezményes finanszírozást nyújt azoknak a hazai mikro-, kis- és közepes, illetve startup vállalkozásoknak, melyek a versenyképességüket erősítő digitális termék, vagy szolgáltatás-fejlesztéshez keresnek forrást.

CÉLTERÜLET:

DJP stratégia célkitűzéseihez illeszkedve: oktatás, állami szolgáltatások, egészségügyi és jóléti szolgáltatások, digitális gazdaság, információbiztonság, digitális infrastruktúra, 5 G fejlesztések, egyéb digitális innovációk.

– Mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak szól a GINOP-4.1.4-19 kódú, Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása nevű pályázat.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 3 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesítik a pályázókat a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
– Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
– Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából .
– Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.
– Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
– Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése.
– Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.