Elindultak a Magyar Falu Program első pályázatai, összesen 7 milliárd forint támogatási keretösszeggel. Az ötezer lakosúnál nem nagyobb települések, illetve önkormányzati társulások többféle pályázati lehetőséget is találnak, mi most az orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére irányuló lehetőségeket mutatjuk be.

A fejlesztések célja, hogy mérséklődjenek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei, így a szolgálati lakás alprogram orvosi szolgálati lakások létrehozásához nyújt támogatást olyan településeken, amelyeken az orvosi praxis a pályázat benyújtásától számított legalább 6 hónapja tartósan betöltetlen. Ennek az alprogramnak a keretösszege 3 milliárd forint.

Az orvosi rendelők fejlesztésére indított alprogramban új, többcélú egészségügyi intézmény létesítését vagy már meglévő (akár eltérő funkciójú vagy használaton kívüli) önkormányzati tulajdonú létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését teszi lehetővé, összesen 2 milliárd forint értékben.

Az orvosi eszközök alprogram célja az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközök beszerzésének elősegítése a kedvezményezett településeken. Erre a támogatásra 2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

2020-ban a Kormány ismét célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket, melyek hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez ezáltal vonzóbbá téve a vidéki életet a lakosság számára. A program keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok, egyházak és 2020-tól civil szervezetek számára széles körű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.
A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben fognak megjelenni 2020-ban. Az egész program idén is 150 milliárd forint támogatást kapott, amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az ötezer főnél kisebb települések számára. A Kormány a közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását támogatja. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű települések előnyt fognak élvezni.

A pályázatok benyújtására a Magyar Államkincstár elektronikus felületén van lehetőség.

(Forrás: nfsz.munka.hu)