Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz – elérhető pályázatok!

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Főtevékenységtől függően:

  • Helyi önkormányzatok (GFO 321) és társulásaik (GFO 327) és többségi tulajdonú gazdasági társaságaik (GFO 11, 57)
  • Meghatározott országos sportági szakszövetségek (GFO 515)
  • Egyéb, alapító okirat szerint aktív turizmussal is foglalkozó szövetségek (GFO 516, 517) és egyéb, alapító okirat szerint aktív turizmussal is foglalkozó egyesületek (GFO 529, 521)
  • Jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok (GFO 312) Többségében állami aktív turizmussal foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok GFO: 572) Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (GFO 572) Geoparkokat működtető, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529) Natúrparkokat működtető, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529) Védett természeti területek kezelését végző, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529), Állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 113,114);
  • MÁV-Start Zrt., GYSEV Zrt.
  • Kisvasutakat üzemeltető alapítványok (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569)

Kizárólag konzorciumban:
Önkormányzati Hivatal (GFO 325)Térségi fejlesztési tanács (GFO 362), Egyházi jogi személyek (GFO 55); Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) – (GFO144), Országos Vízügyi Főigazgatóság és regionális vízügyi igazgatóságok Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569) A vármegyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek önkormányzatai (GFO 321), illetve azok többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai (GFO 11, 57), amelyek a Fenntartható Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

Részletes pályázati Felhívás: ITT

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

A felhívásra támogatási kérelmet önállóan nyújthat be – eljárásrend függvényében – a vármegyei önkormányzat vagy települési önkormányzat.

Részletes pályázati Felhívás: ITT

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

TKR kiemelt eljárásrend esetében a vármegyei önkormányzat integrált területi programjában a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt város, várostérség települése vagy többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság nyújthatnak be önállóan támogatási kérelmet:

  • helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
  • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

Részletes pályázati Felhívás: ITT

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeket a vármegyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített.

Részletes pályázati Felhívás: ITT

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Köznevelési intézmények esetében: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) b-g), i)-j) valamint a 20. § (1) bekezdés szerinti intézmények, illetve kollégiumok állami és nem állami fenntartói, valamint a 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) k) pontja szerinti intézmények közül a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója nyújthatnak be kérelmet. További feltételek a Felhívás 1.1. pontjában.

Részletes pályázati Felhívás: ITT

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

TKR kiemelt eljárásrend esetén a vármegyei önkormányzatok integrált területi programjában, a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt városok, várostérségek települési önkormányzatai (GFO 321) vagy azok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok (GFO 11, 57) nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként támogatási kérelmet a Felhívás 1.1. pontja szerint.

Részletes pályázati Felhívás: ITT