A 2014-2020 közötti időszakban még több uniós forrás (12 000 milliárd forint) állt Magyarország rendelkezésére, mint az azt megelőző időszakban, amelyet az Európai Unió és a hazai költségvetés támogatásával fejlesztésekre fordíthatott az ország.

Ezen forrásokat 10 operatív program keretében terveztek felhasználni: a különböző programok mind más-más területet hivatottak fejleszteni / segíteni, mint például az infrakstruktúra, foglalkoztatás, közigazgatási szféra, mezőgazdasági vállalkozások. Ezeken kívül a gazdasági növekedés és társadalmi felzárkóztatás, rászoruló gyermekek segítésére is találhattunk pályázatot, sőt, még a halászati ágazat támogatására is. A rendelkezésre álló támogatás 60%-át közvetlen gazdaság fejlesztésre fordította a Kormány, ezzel új munkahelyeket létrehozva.

Míg az eggyel korábbi periódus fő célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt, a mostanira azonban újabb célokat tűztek ki. Ezeket 11 pontban foglalták össze, melyhez az összes tagállamnak igazítania kell saját fejlesztési terveit, így mind ugyanolyan ütemben és irányban fejlődnek majd. Hamarosan zárul tehát ez a szakasz, így nemsokára már konkrét számokkal és mérhető eredményekkel is tudjuk értékelni az elmúlt hat év gazdasági teljesítményét a pályázatok tükrében.